Mogę doświadczać i eksperymentować!
Integruje zmysły!
Mogę eksplorować świat!
Rodzicielstwo Bliskości i Porozumienie Bez Przemocy to bliskie nam nurty!

Facebook