Warsztaty Montessori

Warsztaty Montessori dla nauczycieli klas 4-8

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI

11-12 maja 2024 r.

GRUPA DOCELOWA:
Nauczyciele przedmiotowi, metodycy, edukatorzy domowi.

PROWADZĄCY:
Osoby prowadzące warsztaty

CENA:
1 warsztat: 600 zł
 Pakiet 3 warsztatów na placówkę: 1500 zł

CZAS TRWANIA:
sobota i niedziela 8:30 – 15:30 (6 godzin szkolenia + przerwy)

REJESTRACJA:
Zapisz się poprzez formularz.
Minimalna liczba uczestników: 8
Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto: 93 1140 2004 0000 3202 7331 8110

WARSZTATY ORAZ PROGRAM:
WARSZTAT 1: JĘZYK POLSKI

DZIEŃ 1. 
Wprowadzenie, teoria – prowadzący – Marianna Reiska oraz Izabela Łuczak
– Zrozumienie pedagogiki Montessori w kontekście szkoły podstawowej klas 4-8;
– Rola nauczyciela oraz jego transformacja;
– Rozwój autonomii oraz odpowiedzialności w uczniach.
Narzędzia praktyczne – prowadzący – Kamila Kukuła
1. Jak poradzić sobie z zaplanowaniem zajęć na cały rok szkolny?
– Pomysł na budowanie rozkładu materiału w oparciu o lektury;
– Wykorzystanie możliwości podstawy programowej;
– Lekcje „specjalne” – garść inspiracji;
– Przechowywanie materiałów i pomocy – praktyczne sposoby.

DZIEŃ 2. 

2. Jak tworzyć pomoce „Montessoriańskie” w klasach 4-8?
– Czy można wykorzystywać karty trójstopniowe w klasach starszych?
– Podręcznik na lekcjach polskiego: tak czy nie?
– Praktyczne pomysły na nieszablonowe pomoce oraz proces ich tworzenia (krok po kroku) – nauczę
Cię, jak je tworzyć.
3. Sposoby na organizację roku szkolnego oraz zarządzanie klasą:
– Jak wygląda dzień w naszej szkole? Opowieść o planie dnia;
– Jak radzimy sobie z follow-upami?
– W jaki sposób oceniam – bieżące sprawdzanie wiedzy oraz oceny końcoworoczne.
4. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:
– Moje sprawdzone sposoby na przygotowania do egzaminu;
– Kilka słów o wykorzystaniu rutyn w powtórkach materiału;
– Zadania typu egzaminacyjnego – jak je ugryźć?
5. Nauczanie w naturalnych sytuacjach:
– Kilka historii o tym, jak wychodzimy poza schematy i poza szkolne mury: pomysły na
nauczanie w naturalnych sytuacjach w klasach starszych – moje pomysły na “odkrzesłowienie”.

WARSZTAT 2: JĘZYK ANGIELSKI

DZIEŃ 1.
Wprowadzenie, teoria – prowadzący – Marianna Reiska oraz Izabela Łuczak
– Zrozumienie pedagogiki Montessori w kontekście szkoły podstawowej klas 4-8;
– Rola nauczyciela oraz jego transformacja;
– Rozwój autonomii oraz odpowiedzialności w uczniach.
Narzędzia praktyczne: Język Angielski – prowadzący – Ewa Pacyna
1. Organizacja klasy:
– Jak pracować metodą imersji?
– Jak planować lekcje w języku angielskim?
– Jak efektywnie prowadzić lekcje wychowawcze w obcym języku?
– Jak przygotować follow up’y ? -trójstopniowy system zadań;
– Jak skonstruować roczny rozkład materiału i zorganizować materiały?
– Jak efektywnie wykorzystać podręcznik i tworzyć własne materiały?
– Jak przeprowadzać ocenianie semestralne?

DZIEŃ 2. 
2. Nauka gramatyki:
Jakie gry gramatyczne mogą być wykorzystane podczas nauki gramatyki?
– Jak korzystać z rutyn krytycznego myślenia w nauczaniu gramatyki?
– Jak tworzyć projekty z wykorzystaniem danej konstrukcji gramatycznej?
– Jakie są skuteczne sposoby na testowanie w nauce gramatyki?
3. Nauka słownictwa:
– Jak dzielić słownictwo na małe partie?
– Jakie gry są pomocne w nauce słownictwa?
– Jak wykorzystać aplikacje do nauki słownictwa?
– Jakie są skuteczne metody testowania w nauce słownictwa?
4. Nauka czytania i słuchania:
– Jakie ciekawe sposoby na lekcje czytania i słuchania można zastosować?
– Jakie materiały są odpowiednie do samodzielnej pracy nad czytaniem i słuchaniem?
5. Nauka pisania:
– Jakie materiały wspomagają rozwijanie umiejętności pisania?
– Jakie są ciekawe metody nauczania pisania
6. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:
– Jak efektywnie pracować z repetytorium?
– Jak przygotować uczniów do egzaminu pod względem słownictwa, gramatyki, pisania, czytania i słuchania?
– Jakie są funkcje językowe i jak je omawiać?
– Jak nauczać “Use of English”?
7. Wielkie lekcje kulturowe:
– Jakie są elementy wielkich lekcji kulturowych?
– Jakie tematy warto poruszyć podczas tych lekcji?
8. Praca z uczniem zdolnym:
– Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego;
– Zróżnicowany poziom follow-upów;
– Biblioteczka w języku angielskim.

WARSZTAT 3: MATEMATYKA

DZIEŃ 1. 
Wprowadzenie, teoria – prowadzący – Marianna Reiska oraz Izabela Łuczak
– Zrozumienie pedagogiki Montessori w kontekście szkoły podstawowej klas 4-8;
– Rola nauczyciela oraz jego transformacja;
– Rozwój autonomii oraz odpowiedzialności w uczniach.

Narzędzia praktyczne: Matematyka – prowadzący – Anna Reiska
1. Jakie umiejętności są ważne i przydatne. Czyli w jakie umiejętności wyposażam uczniów;
2. Adaptacja podstawy programowej wg umiejętności kluczowych.

DZIEŃ 2.
3. Z jakich materiałów korzystam, jak je przekształcam na „Montessoriańskie” potrzeby, a jakie tworzę sama.
4. Lekcje z wykorzystaniem pomocy „Montessoriańskiech” ( praca na konkrecie ) – czy jest to opcja dla każdego ucznia?
5. Moje pomysły na lekcje w klasach 4-6 i 7-8.
6. Jak wprowadzam nowy materiał.
7. Jak wygląda praktyka.
8. Jak sprawdzam wiedzę.
9. Schemat pracy klas 7-8 w oparciu o przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
10. System oceniania – czym się kieruję.

Facebook