Przedszkole

Co musisz wiedzieć?

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 do 7 lat.
 2. Przedszkole funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 17.00.
 3. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego (miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wolnym od zajęć).
 4. W przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Obecność dzieci w różnym wieku w tej samej grupie i w tym samym czasie stwarza szansę na zaistnienie realnych sytuacji społecznych, rodzinnych. Praca w grupach mieszanych wiekowo łagodzi i pomaga eliminować zachowania rywalizacyjne w sytuacji, kiedy dzieci prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości. Starsze dzieci uczą młodsze, podbudowują poczucie własnej wartości.
 5. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN.
 6. Codzienna praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest według założeń pedagogicznych Marii Montessori.
 7. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przygotowanych salach edukacyjnych z oryginalnymi materiałami Montessori (życie codzienne, kształcenie zmysłów, matematyka, język, biologia, geografia, kultura).
 8. W naszym środowisku uczymy się głównie indywidualne – metoda Montessori uznaje, że każde dziecko uczy się w swoim własnym tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami i w dogodnym dla siebie miejscu. Dzieci wybierają pomoce, z którymi chcą pracować zgodnie ze swoim potencjałem i zainteresowaniami.
 9. Uporządkowanie i spokój są widoczne i odczuwalne zarówno w otoczeniu jak i atmosferze. Grupa Montessori pozwala dzieciom powrócić do „wewnętrznego spokoju”, który jest naturalną częścią ich osobowości.
 10. Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli Montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 11. Placówka wprowadziła warsztaty dla nauczycieli  z “komunikacji bez przemocy” a także z „uważności” do kalendarza rocznego na stałe. Ćwiczymy i praktykujemy pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.
 12. Język angielski jest uczony w sposób naturalny, poprzez aktywny udział nauczyciela lektora w życiu dzieci. Dodatkowo, w ciągu dnia obywają się zajęcia grupowe w formie kręgu.
 13. Na stałe współpracujemy z logopedą, który wspiera rozwój mowy u dzieci. Organizujemy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 14. Nauczyciele, w godzinach popołudniowych, organizują zajęcia kulinarne, artystyczne, muzyczne oraz sportowe.
 15. W ramach czesnego organizujemy warsztaty dla rodziców. 
 16. Przykładamy dużą wagę do współpracy z rodzicami w procesie edukacji i wychowania, a w szczególności do propagowania szeroko pojętej tolerancji religijnej, kulturowej, narodowej oraz  etnicznej, a także okazywania wyrozumiałości dla odmienności.
 17. Wspieramy budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, dbamy o to by posiłki były urozmaicone oraz dieta zbilansowana.
 18. Organizujemy okres adaptacyjny, tak aby dziecko wraz z rodzicami mogło poznać nauczycieli, dzieci i salę.
 19. Oferujemy przede wszystkim domową, ciepłą atmosferę, tak aby dziecko poczuło się bezpiecznie w nowym otoczeniu.

Kadra

Dyrektorzy, administracja

Pani Marianna - dyrektor zarządzający
Pani Paulina - dyrektor ds. pedagogicznych
Pani Magda - dyrektor administracyjny
Pani Magda - sekretariat

Nauczyciele w Bydgoszczy

Pani Basia - nauczyciel przedszkolny
Pani Paulina - nauczyciel przedszkolny
Pani Ania - nauczyciel przedszkolny
Pani Ola - nauczyciel przedszkolny, nauczyciel języka angielskiego
Pani Dorota - nauczyciel przedszkolny
Miss Magda - lektor języka angielskiego, nauczyciel przedszkolny
Miss Martyna - nauczyciel języka angielskiego
Pani Ivanka - pomoc nauczyciela

Nauczyciele specjaliści

Pani Ania - terapeuta, oligofrenopedagog, logopeda
Pani Paulina - psycholog, terapeuta

Praca własna w przedszkolu

Facebook