Szkoła podstawowa

Co musisz wiedzieć?

 1. Szkoła Podstawowa Centrum Edukacji Montessori jest Ośmioletnią Szkołą Podstawową, nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty.
 2. Od września 2022 roku placówka będzie się mieścić przy ul. Dworcowej 81 B 
 3. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.30. – 17.00. Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 8.30 do 15.30. Od godziny 7:30 – 8:00 dzieci są pod opieką nauczyciela, integrują się, czekając na swoje obowiązkowe zajęcia. Świetlica/zajęcia dodatkowe odbywają się od godz. 15:30 do 17:00. 
 4. Jesteśmy Szkołą Podstawową działającą według założeń pedagogiki Marii Montessori.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach łączonych. Klasy 1-3 to jedna grupa, 4-6 to druga grupa, 7-8 to trzecia grupa. Praca w grupach mieszanych wiekowo łagodzi i pomaga eliminować zachowania rywalizacyjne w sytuacji, kiedy uczniowie prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości.
 6. Pracujemy indywidualnie – „praca własna” . Dzięki temu, że w placówce praca indywidualna odbywa się codziennie, każdy uczeń rozwija się w swoim tempie i kierunku niezależnie od wieku. 
 7. Szkoła Podstawowa CEM zapewnia uczniom ”przygotowane otoczenie” umożliwiające: edukację matematyczną wraz z geometrią i fizyką, językową (język polski, oraz języki obce), historyczną, geograficzną, zoologiczną i botaniczną wraz z chemią oraz edukację poprzez sztukę i muzykę. Montessori jest to jeden z najbogatszych w pomoce systemów nauczania szkolnego na świecie. Materiały Montessori są atrakcyjne, różnorodne i uporządkowane względem trudności. Uczniowie mogą samodzielnie nimi manipulować, odkrywać świat poprzez doświadczanie. 
 8. Pracujemy projektowo, łącząc wiedzę z różnych przedmiotów, tak aby nasi uczniowie potrafili łączyć fakty oraz posiadali wiedzę ogólną oraz ugruntowaną.
 9. Jesteśmy certyfikowaną szkołą uczącą Myślenia Krytycznego. U nas, uczniowie uczą się kompetencji kluczowych tj. komunikacja, kreatywność, kooperacja oraz krytyczne myślenie. 
 10. Nasz system oceniania nie wywiera presji. Nauczyciele prowadzą indywidualną obserwację każdego ucznia i na bieżąco wiedzą jaki poziom umiejętności dziecko posiada. W klasach 1-3 stosujemy oceny opisowe a w klasach starszych ocenianie kształtujące. 
 11. Oddziaływanie wychowawcze nastawione jest na umiejętność planowania i organizowania nauki oraz wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji, dostrzegania i formułowania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny efektów pracy.
 12. Nasza szkoła jest wolna od zadań domowych, cała obowiązkowa praca dziecka odbywa się w szkole.
 13. Nasze programy uwzględniają „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”.
 14. Grupami szkolnymi opiekują się stali wychowawcy, którzy przebywają z uczniami przez cały dzień, również podczas pracy nauczycieli przedmiotowych. Wychowawca ma możliwość obserwacji, zdobywania wiedzy o uczniu, a także wspomagania w sytuacjach trudnych przez cały dzień. Dodatkowym opiekunem jest lektor języka angielskiego.
 15. Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli Montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 16.  Placówka wprowadziła warsztaty dla nauczycieli  z “komunikacji bez przemocy” a także z „uważności” do kalendarza rocznego na stałe. Ćwiczymy i praktykujemy pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.
 17. Język angielski jest uczony w sposób naturalny, poprzez aktywny udział nauczyciela lektora w życiu uczniów oraz poprzez indywidualne zajęcia na pracy własnej, zajęcia w grupie.
 18. Na stałe współpracujemy z logopedą, który wspiera rozwój mowy u dzieci. Organizujemy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 19. Od września 2022 roku uruchamiamy specjalistyczną salę do Integracji Sensorycznej.
 20. Przykładamy dużą wagę do współpracy z rodzicami w procesie edukacji i wychowania, a w szczególności do propagowania szeroko pojętej tolerancji religijnej, kulturowej, narodowej oraz  etnicznej, a także okazywania wyrozumiałości dla odmienności.
 21. Oferujemy przede wszystkim domową, ciepłą atmosferę, współpracę z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć miejsce przyjazne dla każdego ucznia.

Kadra

Dyrektorzy

Dyrektor zarządzający - Pani Marianna
Dyrektor administracyjny - Pani Magda
Dyrektor ds. pedagogicznych - Pani Iza

Nauczyciele

Pan Patryk - nauczyciel wychowawca klasy „0"
Mr Chris - lektor jezyka angielskiego klasy „0", native speaker
Pani Anita - nauczyciel wychowawca klas 1-3, terapeuta SI
Pani Vanessa - nauczyciel wychowawca klas 1-3
Pani Paulina - nauczyciel wczesnoszkolny, terapeuta
Pani Kasia - nauczyciel wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, trener TUS
Pani Agata - nauczyciel języka hiszpańskiego, nauczyciel klasy „0"
Miss Magda - nauczyciel klas 1-3, lektor języka angielskiego
Miss Eva - wychowawca klas 4-6 oraz lektor języka angielskiego
Pani Ania - nauczyciel matematyki
Pani Kamila - wychowawca klas 7-8, nauczyciel języka polskiego i historii
Pani Natalia - nauczyciel przyrody, biologii oraz geografii

Specjaliści

Pani Iza - opieka psychologiczno-pedagogiczna
Pani Ania - opieka psychologiczno-pedagogiczna, koordynator zespołu terapeutycznego
Pani Paulina - psycholog, terapeuta
Pani Oliwia - terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, trener TUS
Pani Angela - terapeuta, oligofrenopedagog
Pani Klaudia - oligofrenopedagog, terapeuta SI

Praca własna klasy 1-3

Praca własna klasy 4-8

Facebook