Szkoła podstawowa

Co musisz wiedzieć?

 1. Szkoła Podstawowa Centrum Edukacji Montessori jest Ośmioletnią Szkołą Podstawową, nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 przyjmujemy dzieci do klas 1-5.
 3. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00. – 17.00. Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 8.30 do 15.30. Świetlica/zajęcia dodatkowe odbywają się od godz. 15:30 do 17:00.
 4. Jesteśmy Szkołą Podstawową działającą według założeń pedagogiki Marii Montessori.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach łączonych. Klasy 1-3 to jedna grupa, a 4-6 to druga grupa. Praca w grupach mieszanych wiekowo łagodzi i pomaga eliminować zachowania rywalizacyjne w sytuacji, kiedy dzieci prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości.
 6. Pracujemy indywidualnie – „praca własna” . Dzięki temu, że w placówce praca indywidualna odbywa się codziennie, każde dziecko rozwija się w swoim tempie i kierunku niezależnie od wieku. W szkole odbywają się dwie „prace własne”, poranna (3 h) oraz popołudniowa (1,5 h).
 7. Szkoła Podstawowa CEM zapewnia uczniom ”przygotowane otoczenie” umożliwiające: edukację matematyczną wraz z geometrią, językową, historyczną, geograficzną, zoologiczną i botaniczną oraz edukację poprzez sztukę i muzykę. Montessori jest to jeden z najbogatszych w pomoce systemów nauczania szkolnego na świecie. Materiały Montessori są atrakcyjne, różnorodne i uporządkowane względem trudności. Uczniowie mogą samodzielnie nimi manipulować, odkrywać świat poprzez doświadczanie.
 8. Nasz system oceniania nie wywiera presji. Nauczyciele prowadzą indywidualną obserwację każdego ucznia i na bieżąco wiedzą jaki poziom umiejętności dziecko posiada. W naszej szkole stosujemy ocenę trójstopniową: umiejętność zaprezentowana – uczeń ćwiczy– uczeń opanował umiejętność.
 9. Oddziaływanie wychowawcze nastawione jest na umiejętność planowania i organizowania nauki i wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji, dostrzegania i formułowania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny efektów pracy.
 10. Nasza szkoła jest wolna od zadań domowych, cała obowiązkowa praca dziecka odbywa się w szkole.
 11. Nasze programy uwzględniają „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”.
 12. Grupą szkolną 1-3 oraz 4-6 opiekuje się dwóch nauczycieli. Dodatkowym opiekunem jest lektor języka angielskiego.
 13. Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli Montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 14. Język angielski jest uczony w sposób naturalny, poprzez aktywny udział nauczyciela lektora w życiu uczniów oraz poprzez indywidualne zajęcia na pracy własnej. Dodatkowo, obywają się zajęcia grupowe w formie kręgu.
 15. Na stałe współpracujemy z logopedą, który wspiera rozwój mowy u dzieci. Organizujemy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 16. Oferujemy przede wszystkim domową, ciepłą atmosferę, współprace z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć miejsce przyjazne dla każdego dziecka.

Kadra

Dyrektorzy

Pani Marianna
Pan Adam

Nauczyciele

Pani Gosia - Wychowawca grupy szkolnej 1-3
Pani Melisa - nauczyciel szkolny
Miss Eva - lektor języka angielskiego

Nauczyciele specjaliści

Pani Iza - opieka psychologiczno-pedagogiczna
Pani Iza - opieka psychologiczno-pedagogiczna

Administracja

Pani Magda - sekretariat, administracja
Pani Magda - sekretariat, administracja

Praca własna

Facebook